Microswitches          
Selection Guide (PDF 2.8Mo)   EN      
Selection Guide A4   EN      
Snap Action Switches Catalog   EN D FR  
Limit Switches - Mechanical Sensor          
 Mechanical Sensor Video        
 Mechanical Sensor MP600 (PDF 1MB) EN      
 Limit Switch MP700 (PDF 525KB) EN D FR  
 Limit Switch MP700 M12 Connector (PDF 3.6 Mo) EN      
 Limit Switch MP720 (PDF 163KB) EN D FR  
 Limit Switch MP800 (PDF 1194KB) EN D FR  
Emergency stop button MP900 (PDF 377KB) EN